შემოწირულებების ძიება

შემოწირულების მიმღები
შემოწირულების ტიპები
თარიღი
 
თანხა
იურიდიული ფორმა
დასახელება
იდენთიფიკატორი
 

2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების სტატისტიკა

25.01.2018 09:53:00

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის პოლიტიკური პარტიების ფინანსური მონიტორინგის სამსახურმა ჩაატარა 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების არჩევნებისა და წინასაარჩევნო პერიოდის მონიტორინგი, რომელმაც სამსახურის გადაწყვეტილებით მოიცვა 1 ივნისიდან 1...

შეხვედრა არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებთან

06.11.2017 07:24:00

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის გენერალური აუდიტორის მოადგილე, ეკატერინე ღაზაძე და პოლიტიკური პარტიების ფინანსური საქმიანობის მონიტორინგის სამსახურის უფროსი, ზურაბ აზნაურაშვილი პოლიტიკური ფინანსების გამჭვირვალობისა და კანონიერების მონიტორინგის საკითხებ...

პარტნიორები