2017 წლის წლიური დეკლარაციები 10000 ლარზე ნაკლები ფინანსური ანგარიშბრუნვით