2017 წლის წლიური დეკლარაციები 10000 ლარზე მეტი ფინანსური ანგარიშბრუნვით

2017 წლის წლიური დეკლარაციები 10000 ლარზე მეტი ფინანსური ანგარიშბრუნვით