2018 წლის წლიური დეკლარაციები 10000 ლარზე მეტი ფინანსური ანგარიშბრუნვით