2018 წლის საარჩევნო პერიოდის დეკლარაციები 

1 აგვისტო - 21 აგვისტო    იხ.  სტატისტიკა

22 აგვისტო - 11 სექტემბერი

მიმაგრებული ფაილები

1 ივლისი - 31 ივლისი

მიმაგრებული ფაილები