2018 წლის საარჩევნო პერიოდის დეკლარაციები 

17-28 ოქტომბერი

3-16 ოქტომბერი იხ. სტატისტიკა

12 სექტემბერი - 2 ოქტომბერი იხ. სტატისტიკა

22 აგვისტო - 11 სექტემბერი იხ. სტატისტიკა

1 აგვისტო - 21 აგვისტო იხ. სტატისტიკა

1 ივლისი - 31 ივლისი

მიმაგრებული ფაილები