2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური  

29 ოქტომბერი - 14 ნოემბერი

15-28 ნოემბერი