შუალედური არჩევნები პერიოდების მიხედვით

2019 წლის - შუალედური არჩევნები 

2018 წელის ოქტომბერი -  შუალედური არჩევნები - სამკვირიანი დეკლარაციები

2018 წელი აპრილი-მაისი -  შუალედური არჩევნები - სამკვირიანი დეკლარაციები

2016 წელი -  შუალედური არჩევნები - სამკვირიანი დეკლარაციები

2015 წელი -  შუალედური არჩევნები - სამკვირიანი დეკლარაციები

2014 წელი -  შუალედური არჩევნები - სამკვირიანი დეკლარაციები

2013 წელი -  შუალედური არჩევნები - სამკვირიანი დეკლარაციები