2018 წლის აპრილი - მაისი - შუალედური არჩევნები 

 

ჯამური - 26 თებერვალი - 22 მაისი სტატისტიკა

განახლების თარიღი: 04:07:2018

29 აპრილი - 13 მაისი

განახლების თარიღი: 23:05:2018

9 აპრილი - 28 აპრილი

განახლების თარიღი: 03:05:2018

26 თებერვალი - 8 აპრილის სტატისტიკა

განახლების თარიღი: 28:06:2018

19 მარტი - 8 აპრილი

განახლების თარიღი: 20:04:2018

26 თებერვალი-18 მარტი

განახლების თარიღი: 25:03:2018