2018 წლის ოქტომბერი - შუალედური არჩევნები 

29 აგვისტო -7 ნოემბერი

განახლების თარიღი: 05:12:2018

10-28 ოქტომბერი

განახლების თარიღი: 02:11:2018

19 სექტემბერი -9 ოქტომბერი

განახლების თარიღი: 15:10:2018

29 აგვისტო -18 სექტემბერი

განახლების თარიღი: 25:09:2018