2019 წლის შუალედური საარჩევნო პერიოდის დეკლარაციები 

27 ოქტომბრის შუალედური არჩევნები

6 - 26 სექტემბერი

19 მაისის შუალედური არჩევნები

20 მარტი - 9 აპრილი

10 - 30 აპრილი

20.03 - 30.04 პერიოდის სტატისტიკა იხ. ანგარიში

1 მაისი - 19 მაისი

20 მარტი - 31 მაისი

20 მაისი - 9 ივნისი

20 მარტი - 17 ივნისი