ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანოს - საკრებულოს 2014 წლის 15 ივნისის არჩევნების მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემის შუალედური არჩევნები 

  • №48 ხარაგაულის საარჩევნო ოლქი;
  • №48.05 ვახანის ადგილობრივ მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქი.  

8 სექტემბერი - 4 ნოემბერი

განახლების თარიღი: 14:11:2014

20-30 ოქტომბერი

განახლების თარიღი: 05:11:2014

29 სექტემბერი - 19 ოქტომბერი

განახლების თარიღი: 24:10:2014

8 - 28 სექტემბერი

განახლების თარიღი: 06:10:2014