2015 წლის 31 ოქტომბრის შუალედური არჩევნები

31 აგვისტო - 31 ოქტომბერი

განახლების თარიღი: 18:01:2016

12 ოქტომბერი - 31 ოქტომბერი

განახლების თარიღი: 02:11:2015

21 სექტემბერი - 11 ოქტომბერი

განახლების თარიღი: 30:10:2015

31 აგვისტო - 20 სექტემბერი

განახლების თარიღი: 01:10:2015

ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანოს - საკრებულოს 2014 წლის 15 ივნისის არჩევნების მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემის შუალედური არჩევნები

  • №64 სენაკის საარჩევნო ოლქის;
  • №64.13 ფოცხოს;
  • №67 ზუგდიდის საარჩევნო ოლქის;
  • №67.11 ერგეტის ადგილობრივ მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქებში

1 აპრილი - 8 ივნისი

განახლების თარიღი: 26:08:2015

13-31 მაისი

განახლების თარიღი: 02:06:2015

22 აპრილი - 12 მაისი

განახლების თარიღი: 14:05:2015

01-21 აპრილი

განახლების თარიღი: 24:04:2015