გარდაბნის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2016 წლის 28 იანვრის რიგგარეშე არჩევნები

9 დეკემბერი - 5 თებერვალი

განახლების თარიღი: 16:02:2016

20-28 იანვარი - 2016 წელი

განახლების თარიღი: 04:02:2016

30 დეკემბერი 2015 წელი - 19 იანვარი 2016 წელი

განახლების თარიღი: 21:01:2016

9 დეკემბერი - 31 დეკემბერი

განახლების თარიღი: 19:01:2016

22 მაისის საკრებულოს შუალედური არჩევნები

23 მარტი - 1 ივნისი

განახლების თარიღი: 27:06:2016

4 მაისი - 22 მაისი

განახლების თარიღი: 06:06:2016

13 აპრილი - 3 მაისი

განახლების თარიღი: 16:05:2016

23 მარტი - 12 აპრილი

განახლების თარიღი: 26:04:2016