2018 წლის შემოწირულებები

2018 წლის ნოემბრის შემოწირულებები

2018 წლის ოქტომბრის შემოწირულებები

2018 წლის სექტემბრის შემოწირულებები

2018 წლის 1 აგვისტო - 11 სექტემბრის შემოწირულებები

2018 წლის იანვარი - ივლისის შემოწირულებები

საარჩევნო პერიოდის შემოწირულებები

2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების არჩევნებში საარჩევნო სუბიექტების შემოწირულებების ჯამი

2016 წლის საპარლამენტი არჩევნებში საარჩვნო სუბიექტების შემოწირულებების ჯამი

2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების არჩევნებში საარჩევნო სუბიექტების შემოწირულებების ჯამები

2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში საარჩევნო სუბიექტების შემოწირულებების ჯამები

წლიური შემოწირულებები

2012 წლის მონაცემები

მთლიანი შემოსავლები 01/11/11-08/08/12

შემოწირულებები 01/01/2012-28/11/2012