2019 წლის შემოწირულებები

საარჩევნო პერიოდის შემოწირულებები

2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში საარჩევნო სუბიექტების შემოწირულებების ჯამი

2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების არჩევნებში საარჩევნო სუბიექტების შემოწირულებების ჯამი

2016 წლის საპარლამენტი არჩევნებში საარჩვნო სუბიექტების შემოწირულებების ჯამი

2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების არჩევნებში საარჩევნო სუბიექტების შემოწირულებების ჯამი

2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში საარჩევნო სუბიექტების შემოწირულებების ჯამი

2012 წლის მონაცემები

მთლიანი შემოსავლები 01/11/11-08/08/12

შემოწირულებები 01/01/2012-28/11/2012