ანგარიში

პოლიტიკური პარტიების ფინანსური საქმიანობის მონიტორინგის სამსახური

ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების2014 წლის არჩევნების ანგარიში

2014 წლის საარჩევნო პერიოდის დეკლარაციები

დამოუკიდებელი კანდიდატების სტატისტიკა - სრული სია იხ. Excel ფაილი