01 ივლისი - 12 ნოემბერი. საარჩევნო კამპანიის ხარჯები