მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებები, რომელთაც საანგარიშგებო პერიოდში ჰქონდათ ფინანსური ანგარიშბრუნვა და წარმოადგინეს ფინანსური დეკლარაცია

ახალი მემარჯვენეები

დემოკრატიული მოძრაობა – ერთიანი საქართველო

ეროვნული ფორუმი

მპგ "საქართველოს ევროპელი დემოკრატები"

მპგ  "ქართული ოცნება – დემოკრატიული საქართველო"

საქართველოს კონსერვატიული პარტია

საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

პ/მ "მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს"

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

მპგ "ქრისტიან–დემოკრატიული მოძრაობა"

მპგ "ქრისტიან–დემოკრატიული სახალხო პარტია"

საქართველოს რესპუბლიკური პარტია

მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის

პ/პ" საქართველოს გზა"

თავისუფალი დემოკრატები

პ/პ "თავისუფალი საქართველო"

პოლიტიკური პარტიები, რომელთაც წარმოადგინეს ფინანსური დეკლარაცია, თუმცა საანგარიშგებო პერიოდში ფინანსური ანგარიშბრუნვა არ ჰქონიათ