პოლიტიკური პარტიები, რომელთაც წარმოადგინეს ფინანსური დეკლარაცია და აუდიტის დასკვნა, თუმცა საანგარიშგებო პერიოდში ფინანსური ანგარიშბრუნვა არ ჰქონიათ

 • "გაერთიანებული საქართველოს დემოკრატიული პარტია"
 • "დავით აღმაშენებლის პარტია"
 • ეროვნულ-პოლიტიკური მოძრაობა „ქრისტიანული საქართველო"
 • მერაბ კოსტავას საზოგადოება (დასკვნის გარეშე)
 • მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება „საქართველოს ჰელსინკის კავშირი-ეროვნული აღორძინება"
 • მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება „სახალხო მოძრაობა – კანონი და სამართლიანობა"
 • მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება „სოციალ დემოკრატები საქართველოს განვითრებისათვის"
 • მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება „ძლიერი რეგიონები ძლიერი საქართველო"
 • პოლიტიკური გაერთიანება „ახალი სიტყვა"
 • პოლიტიკური გაერთიანება „ერთობა რეალური იდეისათვის"
 • პოლიტიკური გაერთიანება „ეროვნული ალიანსი-საქრთველოს სამეფო"
 • "პოლიტიკური გაერთიანება ერის ხსნის (ალგეთელთა) კავშირი"
 • პოლიტიკური მოძრაობა „სოლიდარობა"
 • პოლიტიკური ორგანიზაცია „მამული"
 • პოლიტიკური ორგანიზაცია „საქართველოს პენსიონერთაუფლებათა დაცვის კავშირი"
 • პოლიტიკური პარტია „მომავალი საქართველო"
 • პოლიტიკური პარტია "ხმა დედისა და ხმა ერის"
 • "სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა: უფალია ჩვენი სიმართლე"
 • "საქართველოს დემოკრატიული პარტია"
 • საქართველოს ეროვნული ერთიანობის პარტია (დასკვნის გარეშე)
 • საქართველოს ეროვნული პარტია
 • "საქართველოს ეროვნულ-ქრისტიანული პარტია"
 • "საქართველოს ინტერნაციონალურ-დემოკრატიული პარტია"
 • საქართველოს კონსერვატიული (მონარქისტული) პარტია
 • საქართველოს მთიელთა პოლიტიკური ლიგა (დასკვნის გარეშე)
 • საქართველოს სპორტსმენთა კავშირი
 • საქართველოს ქრისტიან - დემოკრატიული კავშირი
 • "საქართველოს ქრისტიან-კონსერვატიული პარტია"
 • საქართველოს ღვთისშვილთა კავშირი
 • საქართველოს ძალოვანი ვეტერანების, პატრიოტთა და პენსიონერთა პოლიტიკური მოძრაობა "მამულიშვილი"
 • სახალხო მოძრაობა "საქართველოს უმუშევართა და ინტელექტუალთა კავშირი" (დასკვნის გარეშე)
 • ქართველ ნაციონალისტთა ერთობა
 • ხალხთა მეგობრობისა და სამართლიანობის პარტია (დასკვნის გარეშე)