2015 წლის წლიური დეკლარაციები 10000 ლარზე ნაკლები ფინანსური ანგარიშბრუნვით