Logo

სახელმწიფო აუდიტის სამსახური

  

 

პოლიტიკური პარტიების ფინანსური

საქმიანობის მონიტორინგის სამსახური

www.monitoring.sao.ge

 

 

გზამკვლევის შექმნის თარიღი: 28.11.2016

გზამკვლევის ბოლო განახლების თარიღი: 28.11.2016

ვერსია: 1.0