2013 წლის საქმეები

პოლიტიკური პარტიების ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის მიერ 2013 წელს წარმოებული ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმეების რეესტრი