დეკლარაციები

პოლიტიკური პარტიის მიერ ინფორმაცია ნებისმიერი სახის შემოწირულობის მიღების შესახებ, საიტზე წარმოდგენილი  ფორმის მიხედვით უნდა შეივსოს და გადმოგზავნილ იქნას ელექტრონული სახით სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ სპეციალურად ამ ტიპის ინფორმაციის მისაღებად განკუთვნილ მისამართზე - cmonitoring@sao.ge

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურში აღნიშნული ინფორმაციის მიღებისთანავე თქვენ გამოგეგზავნებათ ავტომატური ელექტრონული დასტური, იმის თაობაზე, რომ თქვენს მიერ შევსებული ფორმა მიღებულია წარმატებით.

იმ შემთხვევაში თუ არ მიიღებთ დროულ ელექტრონულ დადასტურებას, დაგვიკავშირდით სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ცხელ ხაზზე:

+995/32/243 81 53