სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა შუალედურ არჩევნებთან დაკავშირებით წარსადგენი ინფორმაციი...

27.02.2018 04:54:00

საქართველოს პარლამენტის ვანი-ხონის მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში დანიშნულ შუალედურ არჩევნებში მონაწილეობის მსურველ პოლიტიკურ პარტიებსა და დამოუკიდებელ კანდიდატებს სახელმწიფო აუდიტის სამსახური მოუწოდებს...

2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების სტატისტიკა

25.01.2018 09:53:00

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის პოლიტიკური პარტიების ფინანსური მონიტორინგის სამსახურმა ჩაატარა 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების არჩევნებისა და წინასაარჩევნო პერიოდის მონიტორინგი, რომელმაც სამსახურის გადაწყვეტილებით მოიცვა 1 ივნისიდან 1...

შეხვედრა არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებთან

06.11.2017 07:24:00

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის გენერალური აუდიტორის მოადგილე, ეკატერინე ღაზაძე და პოლიტიკური პარტიების ფინანსური საქმიანობის მონიტორინგის სამსახურის უფროსი, ზურაბ აზნაურაშვილი პოლიტიკური ფინანსების გამჭვირვალობისა და კანონიერების მონიტორინგის საკითხებ...

წინასაარჩევნოდ წარსადგენი ინფორმაციის გრაფიკი და ფორმები

03.11.2017 02:35:00

ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების 2017 წლის არჩევნებში მონაწილეობის მსურველ პოლიტიკურ პარტიებსა და დამოუკიდებელ კანდიდატებს სახელმწიფო აუდიტის სამსახური მოუწოდებს, რომ დროულად დარეგისტრირდნენ სახელმწიფო აუდიტი სამსახურში ..

შეხვედრა ეუთო-ს საარჩევნო მონიტორინგის მისიის წარმომადგენლებთან

20.10.2017 05:47:00

დღეს, 20 ოქტომბერს, სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის გენერალური აუდიტორი ერეკლე მექვაბიშვილი, გენერალური აუდიტორის მოადგილე, ეკატერინე ღაზაძე და პოლიტიკური პარტიების ფინანსური საქმიანობის მონიტორინგის სამსახურის უფროსი,

სამუშაო შეხვედრა პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებთან

17.10.2017 06:54:00

17 ოქტომბერს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის გენერალური აუდიტორი, ერეკლე მექვაბიშვილი, გენერალური აუდიტორის მოადგილე, ეკატერინე ღაზაძე და პოლიტიკური პარტიების ფინანსური საქმიანობის მონიტორინგის სამსახურის უფროსი, ზურაბ აზნაურაშვილი პოლიტიკური ფინანსებ...

სექტემბრის შემოწირულებების სტატისტიკა

06.10.2017 10:06:00

2017 წლის სექტემბრის თვეში პოლიტიკური პარტიებისა და დამოუკიდებელი კანდიდატების მიერ მიღებულმა შემოწირულებებმა ჯამში 4,560,667.75 ლარი შეადგინა.

საარჩევნო სუბიექტების აგვისტოს შემოწირულებების სტატისტიკა

06.09.2017 10:33:00

2017 წლის აგვისტოს თვეში პოლიტიკური პარტიებისა და დამოუკიდებელი კანდიდატების მიერ მიღებულმა შემოწირულებებმა ჯამში 4,869,215.92 ლარი შეადგინა.

სამუშაო შეხვედრა პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებთან

09.08.2017 10:37:00

საინფორმაციო-საკონსულტაციო შეხვედრა

სამუშაო შეხვედრა არასამთავრობო სექტორთან

07.08.2017 03:32:00

დღეს, 7 აგვისტოს, სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის გენერალური აუდიტორის მოვალეობის შემსრულებელმა, ნინო ლომჯარიამ არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებთან გამართა შეხვედრა.