შეხვედრა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან

10.02.2012 07:21:00

დღეს, 10 თებერვალს, 13 სთ-ზე საქართველოს კონტროლის პალატამ გამართა შეხვედრა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან. შეხვედრის მიზანი იყო არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის საქართველოს კონტროლის პალატის პოლიტიკური პარტიების ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის საქმიანობის გაცნობა.

იხ. ტელესიჟეტები