მონიტორინგის სამსახურის განცხადება

02.03.2012 04:38:00

დღეს, 2 მარტს საქართველოს კონტროლის პალატის პოლიტიკური პარტიების ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსმა ნათია მოგელაძემ პრესისთვის განცხადება გააკეთა:

„საქართველოს კონტროლის პალატის პოლიტიკური პარტიების ფინანსური მონიტორინგის სამსახურმა „მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების შესახებ“ ორგანული კანონის შესაბამისად, პოლიტიკურ სუბიექტებს მიმართა თხოვნით, წარმოადგინონ ინფორმაცია მათი მიმდინარე ფინანსური საქმიანობის შესახებ. ამ მოთხოვნის მიზანია პოლიტიკური ფინანსების გამჭვირვალობა და კანონის მოთხოვნების დაცვა.

ამასთან, საქართველოს კონტროლის პალატის პოლიტიკური პარტიების ფინანსური მონიტორინგის სამსახური მიმართავს საქართველოს მოქალაქეებს, რომ შესაძლოა მოხდეს მათი გამოყენება ცალკეული პოლიტიკური მიზნებისათვის. ჩვენი ინფორმაციით, არის მათი კორუფციული სქემებისათვის გამოყენების ცალკეული მცდელობები. ამიტომ ვთხოვთ საქართველოს მოქალაქეებს, მაქსიმალურად აიცილონ თავიდან უკანონო გარიგებებში მონაწილეობა“.

იხ.ტელესიუჟეტები