განცხადება

05.03.2012 06:13:00

პოლიტიკური გაერთიანებების ფინანსური საქმიანობის მონიტორინგის სამსახური ეხმიანება დღეს, მედიასაშუალებებით გავრცელებულ ინფორმაციას, რომელიც ეხება ,,ქართუ ბანკის“ ცალკეული თანამშრომლის განცხადებას. სამსახური საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად შეისწავლის აღნიშნულ ინფორმაციას და შედეგებს უახლოეს პერიოდში აცნობებს საზოგადოებას.