განცხადება სს „ქართუ ბანკის“ დაჯარიმებასთან დაკავშირებით

12.03.2012 01:16:00

დღეს, 2012 წ. 12 მარტს, პოლიტიკური პარტიების ფინანსური მონიტორინგის სამსახურმა, კანონისთვის გვერდის ავლის მიზნით განხორციელებული ფინანსური ტრანზაქციის ფაქტზე, დააჯარიმა სს "ქართუ ბანკი“ უკანონო შემოწირულების ათმაგი ოდენობით - 822 040 ლარით.

კორუფციული სქემის მიხედვით, სს ,,ქართუ ბანკმა“ თავის თანამშრომლებს ჩაურიცხა დიდი ოდენობით პრემია - 82 204 ლარი, ამ თანხის აიპ ,,საზოგადოებრივი მოძრაობა - "ქართული ოცნებისთვის“ შემდგომი გადარიცხვის მიზნით.

ამ ფაქტს ადასტურებენ სს ,,ქართუ ბანკის“ თანამშრომლები - რ.ქურდაძე და ზ. ხუხუნეიშვილი. რ. ქურდაძემ პრემიის სახით მიიღო - 44 400 ლარი, ხოლო ზ. ხუხუნეიშვილმა - 37 804 ლარი, თუმცა შემდგომ მათ უარი განაცხადეს უკანონო გარიგებაში მონაწილეობის მიღებაზე.