საკანონმდებლო წინადადების განხილვა

13.03.2012 03:49:00

დღეს, 13 მარტს საქართველოს კონტროლის პალატაში გაიმართა შეხვედრა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, სადაც განხილულ იქნა საკანონმდებლო წინადადებები, „მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის შემდგომი სრულყოფის თაობაზე.

შეხვედრაზე განიხილეს საკანონმდებლო ცვლილებები, რომლებიც შეუქმნის საერთაშორისო და ადგილობრივ არასამთავრობო ორგანიზაციებს შეუფერხებელი საქმიანობის საკანონმდებლო გარანტიებს.

შეხვედრაზე ასევე განიხილეს არასამთავრობო ორგანიზაციების შემადგენლობით სათათბირო საბჭოს შექმნის შესაძლებლობის საკითხი, რომელიც გაზრდის არასამთავრობო სექტორის ჩართულობას და ინფორმირებულობას ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის საქმიანობის შესახებ.

იხ.ტელესიუჟეტები