მემორანდუმი ეროვნულ ბანკთან

03.01.2012 03:00:00

საქართველოს კონტროლის პალატასა და საქართველოს ეროვნული ბანკს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა.

მემორანდუმის მიზანია ხელი შეუწყოს ,,მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მოთხოვნათა შესაბამისად პარტიათა დაფინანსების გამჭვირვალობას და ჯანსაღი, კონკურენტუნარიანი პოლიტიკური სისტემის ჩამოყალიბებას. მემორანდუმის საფუძველზე ეროვნული ბანკი კონტროლის პალატას დაეხმარება პარტიების მიერ წარმოდგენილი მონაცემების სიზუსტის დადგენაში.

იხ.ტელესიუჟეტები