საქართველოს კონტროლის პალატის პოლიტიკური პარტიების ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის წერილი "საზოგადოებრივ მოძრაობა ქართულ ოცნებას"

26.01.2012 05:00:00

საქართველოს კონტროლის პალატის პოლიტიკური პარტიების ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის წერილი "საზოგადოებრივ მოძრაობა ქართულ ოცნებას"

იხ. PDF ვერსია

იხ. ტელესიუჟეტი