მონიტორინგის მეთოდოლოგიის პრეზენტაცია

09.07.2012 03:20:00

დღეს, 9 ივლისს, სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის თბილისის ოფისში მედიის წარმომადგენლებისთვის გაიმართა პრეზენტაცია: „პოლიტიკური დაფინანსების მონიტორინგი: მეთოდოლოგია".

მონიტორინგის სამსახურის განცხადება

09.07.2012 02:18:00

ფინანსური მონიტორინგის სამსახური, „ მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ" საქართველოს ორგანული კანონის საფუძველზე, პოლიტიკური პარტიების სასარგებლოდ განხორციელებული შემოწირულებების კანონიერების შემოწმებას აგრძელებს.

მონიტორინგის სამსახურის განცხადება

06.07.2012 04:24:00

- სახელმწიფო აუდიტის სამსახური, შპს „ბურჯის" და შპს „მენეჯმენტ სერვისის" საქმიანობის „მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონთან" შესაბამისობის თაობაზე გონივრული რწმუნების მისაღებად, აღნიშნული კომპანიების საფინანსო-ეკო...

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის განცხადება

05.07.2012 02:12:00

2012 წლის 28 ივნისს, არასამთავრობო ორგანიზაციებმა - „საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ" და „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველომ" გამოაქვეყნეს წერილი - „რის გამო დაჯარიმდა ბიძინა ივანიშვილი", რომელშიც მოცემულია უკანონო შემოწირულობების გა...

მეთოდოლოგიის გზამკვლევის განხილვა

29.06.2012 01:10:00

დღეს, 29 ივნისს, საქართველოს კონტროლის პალატისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენელთა შემაჯამებელი შეხვედრა გაიმართება, რომელზეც განხილულ იქნება „პოლიტიკური დაფინანსების მეთოდოლოგიის გზამკვლევის" დოკუმენტი.

მონიტორინგის სამსახურის განცხადება

25.06.2012 03:11:00

"მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ" საქართველოს ორგანული კანონით განსაზღვრული მანდატის შესაბამისად, კონტროლის პალატა პოლიტიკური სუბიექტების საქმიანობის კანონიერებასა და გამჭვირვალობაზე ახორციელებს მონიტორინგს.

ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის განცხადება

24.06.2012 05:19:00

შპს „მენეჯმენტ სერვისმა" საკუთარი სახსრებით დაიქირავა და 476.614.51 ლარის სარემონტო სამუშაოები ჩაატარა საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში არსებულ კოალიცია „ქართული ოცნების" საოფისე ფართებში, რომლითაც დღემდე სარგებლობენ პოლიტიკური სუბიექტები:

მონიტორინგის სამსახურის განცხადება

22.06.2012 05:38:00

პოლიტიკური დაფინანსების გამჭვირვალობის უზრუნველყოფის მიზნით ფინანსური მონიტორინგის სამსახურმა გამოაქვეყნა პოლიტიკურ გაერთიანებათა სასარგებლოდ განხორციელებული შემოწირულებების შესახებ ინფორმაცია.

მეთოდოლოგიის გზამკვლევის განხილვა

20.06.2012 05:07:00

დღეს, 21 ივნისს, საქართველოს კონტროლის პალატისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენელთა მორიგი სამუშაო შეხვედრა გაიმართა, რომელზეც განხილულ იქნა „პოლიტიკური დაფინანსების მეთოდოლოგიის გზამკვლევის“ დოკუმენტი.

მონიტორინგის სამსახურის განცხადება

14.06.2012 04:12:00

საქართველოს კონტროლის პალატის ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის შეფასებით, ტელესიუჟეტში გავრცელებული ინფორმაცია სამტრედიის მოსახლეობისათვის გარკვეული სამედიცინო დახმარების დაფინანსების თაობაზე საჭიროებს პროკურატურის მხრიდან მოკვლევის ჩატარებას აღწერი...