ბრიფინგი პარტიების შესახებ

29.12.2011 07:00:00

მიმდინარე წლის 30 დეკემბრიდან ძალაში შევიდა „მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში პარლამენტის მიერ მიღებული საკანონმდებლო ცვლილება, რომლის შედეგად, კონტროლის პალატამ შეიძინა დამატებითი ფუნქცია - განახორციელოს პოლი...