პოლიტიკური პარტიების ფინანსური საქმიანობის მონიტორინგის სამსახურის განცხადება

09.06.2014 07:37:00

პოლიტიკური პარტიების ფინანსური საქმიანობის მონიტორინგის სამსახური ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების 2014 წლის საარჩევნო პროცესების მონიტორინგის შედეგად აქვეყნებს მიმდინარე მონაცემებს 160-მდე დამოუკიდებელი საარჩევნო სუბიექტის მიერ საარჩევნო კანო...

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის სამუშაო შეხვედრა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან

22.05.2014 05:43:00

დღეს, 22 მაისს, პოლიტიკური პარტიების ფინანსური საქმიანობის მონიტორინგის სამსახურმა არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებით დაკომპლექტებული პოლიტიკური დაფინანსების კანონიერებასა და გამჭვირვალობაზე მონიტორინგის საკითხებზე მომუშავე დროებითი საკონს...

პოლიტიკური პარტიების ფინანსური საქმიანობის მონიტორინგის სამსახურის განცხადება

05.05.2014 02:21:00

ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების 2014 წლის წინასაარჩევნო პერიოდში, საარჩევნო პერიოდის უკეთესად წარმართვის მიზნით, სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ არჩევნებში მონაწილე პირებისათვის გაიმართება კონსულტაციები და ტრენინგები შემდეგი გრაფიკით:

პოლიტიკური პარტიების ფინანსური საქმიანობის მონიტორინგის სამსახურის განცხადება

29.04.2014 04:11:00

ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების 2014 წლის არჩევნების მზადებისთვის სახელმწიფო აუდიტის სამსახურში, საარჩევნო პერიოდის უკეთესად წარმართვის მიზნით, საარჩევნო თემატიკით დაინტერესებულ ყველა არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლებთან კონსულტაციის...

განცხადება

24.04.2014 04:00:00

დღეს, 24 აპრილს, სახელმწიფო აუდიტის სამსახურში გაიმართა დასკვნითი შეხვედრა 2014 წლის 15 ივნისის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების არჩევნებთან დაკავშირებით - საარჩევნო სუბიექტებისთვის ახალი რეგულაციებისა და ვალდებულებების დაწესების შესახებ, ასე...

მონიტორინგის სამსახურის განცხადება

17.01.2014 07:25:00

პოლიტიკური პარტიების ფინანსური საქმიანობის მონიტორინგის სამსახურმა საქართველოს პრეზიდენტის 2013 წლის არჩევნების პერიოდში საარჩევნო პროცესების მონიტორინგის შედეგად დაასრულა მოკვლევა 6 ადმინისტრაციულ საქმესთან დაკავშირებით, რაზეც შედგენილ იქნა ადმინისტ...

პოლიტიკური პარტიების ფინანსური საქმიანობის მონიტორინგის სამსახურის განცხადება

24.09.2013 01:33:00

დღეს, 24 სექტემბერს, სახელმწიფო აუდიტის სამსახურში გაიმართაბრიფინგი, სადაც წარმოდგენილი იქნა ინფორმაცია საქართველოს პრეზიდენტობის კანდიდატის ნინო ბურჯანაძის მიერ წინასაარჩევნო კამპანიასთან დაკავშირებით გაკეთებული სატელევიზიო განცხადების შესახებ.

შეხვედრა მედიის წარმომადგენლებთან

09.09.2013 01:00:00

დღეს, 9 სექტემბერს, საქართველოს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის პოლიტიკური პარტიების ფინანსური საქმიანობის მონიტორინგის სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელმა ზურაბ აზნაურაშვილმა მედიის წარმომადგენლებს წინასაარჩევნი კამპანიის ორთვიანი პერიო...

მონიტორინგის სამსახურის შეხვედრა არასამთავრობო სექტორთან

26.08.2013 03:19:00

დღეს, 26 აგვისტოს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის პოლიტიკური პარტიების ფინანსური საქმიანობის მონიტორინგის სამსახურში გაიმართა შეხვედრა ადგილობრივი და საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან.

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის განცხადება

04.07.2013 03:00:00

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის პოლიტიკური პარტიების ფინანსური მონიტორინგის სამსახურმა, "მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ " საქართველოს ორგანული კანონით მონიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში, 2013 წლის24 აპრილს, დასავლეთ საქართველოს საოლქო...