მონიტორინგის სამსახურის შეხვედრა არასამთავრობო სექტორთან

26.08.2013 03:19:00

დღეს, 26 აგვისტოს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის პოლიტიკური პარტიების ფინანსური საქმიანობის მონიტორინგის სამსახურში გაიმართა შეხვედრა ადგილობრივი და საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან.

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის განცხადება

04.07.2013 03:00:00

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის პოლიტიკური პარტიების ფინანსური მონიტორინგის სამსახურმა, "მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ " საქართველოს ორგანული კანონით მონიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში, 2013 წლის24 აპრილს, დასავლეთ საქართველოს საოლქო...

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის განცხადება

04.07.2013 03:00:00

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის პოლიტიკური პარტიების ფინანსური მონიტორინგის სამსახურმა, "მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ " საქართველოს ორგანული კანონით მონიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში, 2013 წლის24 აპრილს, დასავლეთ საქართველოს საოლქო...

პოლიტიკური პარტიების ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის განცხადება საქართველოს მთავარი...

25.01.2013 07:00:00

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის პოლიტიკური პარტიების ფინანსური მონიტორინგის სამსახურმა, „მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ" საქართველოს ორგანული კანონით მონიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში, 2013 წლის 8 იანვარს, საქართველოს მთავარი პროკურატუ...

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის განცხადება საქართველოს მთავარი პროკურატურიდან გადმოგზავ...

09.01.2013 07:08:00

2013 წლის 8 იანვარს, სახელმწიფო აუდიტის სამსახურში საქართველოს მთავარი პროკურატურიდან შესწავლისა და შემდგომი რეაგირების მიზნით, გადმოიგზავნა სისხლის სამართლის საქმის მასალის ასლები, რომლებიც შესაძლოა შეიცავდეს პოლიტიკური გაერთიანება „ერთიანი ნაციონალ...

პოლიტიკური სუბიექტების მიერ ფინანსური დეკლარაციების შევსებისას დაშვებული ტექნიკური უზ...

11.10.2012 04:38:00

2012 წლის საპარლამენტო არჩვნები 2012 წლის 1 ოქტომბერს გაიმართა. საქართველოს ორგანული კანონის"საქართველოს საარჩევნო კოდექსი"-ს 57-ე მუხლის მე-3 ნაწილის მიხედვით, საარჩევნო სუბიექტები არჩევნების საბოლოო შედეგების გამოქვეყნებიდან არა უგვიანეს 1 თვისა, ხ...

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის განცხადება პოლიტიკური სუბიექტების წლიური ხარჯვის ზღვრულ...

25.09.2012 12:27:00

სახელმწიფო აუდიტის სამსახური ახორციელებს მონიტორინგს პოლიტიკური გაერთიანებების მიერ მიღებულ შემოსავლებსა და გაწეულ ხარჯებზე, რათა უზრუნველყოფილ იქნას პოლიტიკური ფინანსების გამჭვირვალობა და პოლიტიკური პარტიების ანგარიშვალდებულება საზოგადოების წინაშე....

სახელმწიფო აუდიტის სამსახური ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის შემომწირველის დაჯარიმებასთ...

17.09.2012 01:33:00

სახელმწიფო აუდიტის სამსახური, კანონით მონიჭებული უფლაბამოსილების ფარგლებში, ამოწმებს პოლიტიკური სუბიექტების სასარგებლოდ განხორციელებული შემოწირულებების კანონიერების საკითხს.

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის განცხადება პოლიტიკური სუბიექტების წლიური ხარჯვის ზღვრულ...

14.09.2012 05:42:00

სახელმწიფო აუდიტის სამსახური ახორციელებს მონიტორინგს პოლიტიკური გაერთიანებების მიერ მიღებულ შემოსავლებსა დაგაწეულ ხარჯებზე,რათა უზრუნველყოფილ იქნას პოლიტიკური ფინანსების გამჭვირვალობა და პოლიტიკური პარტიების ანგარიშვალდებულება საზოგადოების წინაშე.

ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის განცხადება „ქრისტიან -დემოკრატიული მოძრაობის“ სამარ...

07.09.2012 01:36:00

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა, 2012 წლის 31 ივნისს, პოლიტიკური გაერთიანება „ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობის" ორგანიზებით ქ.გურჯაანში, დიდების მემორიალზე, კახეთის მოსახლეობასთან გამართული შეხვედრისას ჩატარებული ღონისძიების დაფინანსებასთან დაკავშირებულ...