სამსახურის მიერ წარმოებული ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმეების რეესტრი