2012 წლის საქმეები

პოლიტიკური პარტიების ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის მიერ 2012 წელს წარმოებული ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმეების რეესტრი

მიმაგრებული ფაილები