2014 წლის საქმეები

პოლიტიკური პარტიების ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის მიერ 2014 წელს წარმოებული ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმეების რეესტრი