2016 წლის საქმეები

პოლიტიკური პარტიების ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის მიერ 2016 წელს წარმოებული ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმეების რეესტრი