2017 წლის საქმეები

პოლიტიკური პარტიების ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის მიერ 2017 წელს წარმოებული ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმეების რეესტრი