2019 წლის საქმეები

პოლიტიკური პარტიების ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის მიერ 2018 წელს წარმოებული ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმეების რეესტრი